1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця угода є відкритою пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРДРАЙВ ЮА» (надалі - «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб укласти угоду про надання інформаційних послуг (надалі - «Угода») на умовах, викладених нижче.
1.2 Угода про надання послуг, яка укладається як результат акцепту цієї оферти, є договором приєднання в розумінні статей 633, 634 Цивільного кодексу України, що виключає можливість Користувача пропонувати свої умови Угоди.
1.3 Акцептом цієї оферти вважатиметься вчинення Користувачем дій, внаслідок яких він отримує доступ до Послуг Компанії, а датою акцепту визначатиметься дата/час реєстрації Користувача в електронній інформаційній системі Веб-порталу.
1.4 Компанія залишає за собою право без попередження (повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Угоди та додатків до неї та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. Нова редакція Угоди та додатка до Угоди набирає юридичної сили з моменту її розміщення на веб-порталі у відкритому доступі, якщо інше не передбачено умовами нової редакції Угоди. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за актуальною редакцією Угоди.
1.5 Продовження користування Послугами після будь-яких змін Угоди є однозначним і достатнім підтвердженням згоди Користувача з новими умовами Угоди.
1.6 Терміни, що використовуються в Угоді:
Компанія - юридична особа ТОВ «КАРДРАЙВ ЮА», яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України.
Веб-портал – належний на праві власності Компанії єдиний цілісний електронний інформаційний комплекс, який є об’єктом авторського права та до складу якого входять об'єкти інтелектуальної власності, які згідно із законодавством України можуть охоронятися самостійно або в сукупності з іншими об'єктами: комп'ютерна програма (програмний код), бази даних, знаки для товарів і послуг (торгові марки), графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Веб-порталу, принцип дії веб-порталу (алгоритм). Вказані елементи пов’язані між собою і структуровані у межах адреси веб-порталу в мережі Інтернет - https://cardrive.com.ua. Усі права інтелектуальної власності на веб-портал загалом та його окремі елементи належать Компанії.
Веб-портал https://cardrive.com.ua призначений для розміщення невизначеним колом користувачів мережі Інтернет інформації, в тому числі, рекламного характеру про автомобілі з метою їх просування на ринку автомобілів і продажу, також Веб-портал призначений для пошуку й перевірки потенційними покупцями автомобілів інформації про автомобілі, які продаються і про продавців таких автомобілів. Цільове призначення Веб-порталу - задоволення потреб продавців, покупців і користувачів автомобілів в інформації про автомобілі, допомога користувачам в процесі пошуку, підбору, купівлі і продажу автомобілів та в процесі користування ними.
Послуги Компанії – сукупність дій Компанії для забезпечення роботи Веб-порталу, безперешкодного доступу Користувачів до розміщеної на Веб-порталі інформації і можливості користуватися Послугами, а також забезпечення Користувачам можливості роботи з інформаційною базою Веб-порталу (розміщення Оголошень про продаж автомобілів, пошук, підбір автомобілів з метою купівлі, ознайомлення з інформацією про автомобілі та про продавців автомобілів тощо).
Користувач – фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами цієї Угоди та користується Веб-порталом і Послугами у порядку, визначеному Угодою і додатками до неї. Поняття Користувач включає підкатегорію Дилер – це фізична або юридична особа, яка здійснює господарську діяльність із купівлі-продажу автомобілів, погодилася з умовами цієї Угоди та користується Веб-порталом і Послугами у порядку, визначеному Угодою і додатками до неї. Умови користування для Користувача та Дилера визначаються Компанією і можуть відрізнятися.
Оголошення – інформація про автомобілі, що розміщується Користувачем на Веб-порталі відповідно до умов даної Угоди.
Політика конфіденційності та захисту персональних даних - умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією та персональними даними Користувачів викладені у додатку до Угоди, що є її невід'ємною частиною.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1 Предметом цієї Угоди є Послуги Компанії, визначені в пункті 1.6 Угоди.
2.3 Користування Послугами означає повне прийняття умов цієї Угоди.
2.4 Погоджуючись із цією Угодою та її умовами, Користувач автоматично погоджується з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-ПОРТАЛОМ
3.1 Для користування Веб-порталом та отримання Послуг, Користувач повинен зареєструватися на Веб-порталі. Під час реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми на Веб-порталі.
3.2 При реєстрації Користувача, для нього створюється профіль. Профіль є власністю Компанії та передається Користувачу на необмежений строк у користування. Профіль не може бути переданий Користувачем або Компанією третім особам.
3.3 Укладаючи цю Угоду, Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Компанія не є організатором та (або) ініціатором угод між Користувачами. Усі правочини між Користувачами щодо купівлі-продажу автомобілів, інших товарів, робіт, послуг укладаються безпосередньо між ними, а Веб-портал є виключно інформаційною платформою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ
4.1 Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Веб-порталі інформацію (в т. ч. інформацію, розміщену Користувачами), зокрема, але не виключно, якщо Компанія вважає, що така інформація та/або матеріали є неприйнятними, неетичними та/або такими, що порушують умови цієї Угоди та/або законодавство України, без пояснення причин своїх дій та необхідності попереднього повідомлення про це Користувача.
4.2 Компанія залишає за собою право на власний розсуд і без необхідності пояснення причин своїх дій (зокрема, але не виключно, якщо особа не надала необхідних документів/інформації для реєстрації особистого профілю та/або надала підроблені документи або документи/дані, які їй не належать), відмовити такій особі в реєстрації особистого профілю на Веб-порталі та/або призупинити реєстрацію особистого профілю на Веб-порталі до моменту надання запитуваних Компанією документів (інформації).
4.3 Компанія залишає за собою право без попереднього повідомлення Користувача та зазначення причин своїх дій обмежити, призупинити або припинити доступ Користувача до Веб-порталу та/або припинити надання Послуг без здійснення будь-яких відшкодувань Користувачеві, в тому числі, якщо Компанія має підстави вважати, що Користувач (умисно або через необережність):
порушує умови цієї Угоди та/або законодавство України;
здійснює шахрайську або іншу незаконну діяльність;
користується Веб-порталом недобросовісно та/або всупереч функціональному призначенню Веб-порталу;
завдає шкоди Веб-порталу та/або його роботоздатності;
завдає шкоди діловій репутації Компанії;
у разі отримання Компанією обґрунтованих скарг інших Користувачів;
з інших підстав.
Зазначений перелік підстав не є вичерпним.
4.4 Компанія має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Веб-порталу без узгодження з Користувачем.
4.5 Компанія має право надсилати Користувачеві будь-яку інформацію щодо функціонування Веб-порталу, а також інформацію рекламного характеру (зокрема, відповідно до критерію геолокації Користувача), надіславши push-повідомлення та/або повідомлення на зареєстровану адресу електронної пошти Користувача та/або SMS-повідомлення на зареєстрований номер мобільного телефону Користувача.
4.6 Компанія залишає за собою право запитувати у Користувача документи, зокрема, але не виключно ліцензії на надання послуг/продаж товарів, документ про реєстрацію фізичної особи-підприємця, юридичної особи, документ, що посвідчує особу, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на авто і інші документи, що підтверджують законність продажу товарів/надання послуг та/або ідентифікують особу. Документи можуть надаватись в сканованих копіях або пред'являтись під час відеодзвінка. Порядок надання документів встановлює Компанія на власний розсуд.
4.7 Компанія має право відмовити в розміщенні Оголошення, інформації/рекламних матеріалів Користувача, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, або Користувач не виконав обов'язку, визначеного в п. 3.7 Угоди, а також обмежувати кількість Оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Веб-порталом без пояснення причин.
4.8 Компанія має право вносити зміни, редагувати текст Оголошення, якщо у Компанії є підстави вважати, що там міститься недостовірна та/або не точна інформація. Такими підставами, зокрема можуть бути: невідповідність інформації, зазначеної в Державних реєстрах, базах даних Веб-порталу. В цьому випадку Користувач, що розмістив Оголошення та вважає, що ним розміщена достовірна та точна інформація, зобов'язаний надати підтверджуючі документи, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у порядку визначеному. Якщо такий Користувач підтвердив достовірність та точність інформації, Оголошення залишаються в редакції Користувача. В іншому випадку - в редакції Компанії, при цьому Користувач має право на видалення Оголошення та у випадку оплати відповідної Послуги - на повернення сплачених за неї коштів.
4.9 Компанія має право передавати права та обов'язки за цією Угодою будь-яким третім особам та/або на власний розсуд залучати будь-яких третіх осіб для надання Послуг.
4.10 Компанія також має інші права, визначені Угодою, додатками до неї та чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1 Користувач зобов'язаний дотримуватися умов Угоди.
5.2 Користувач несе відповідальність за використання Веб-порталу у будь-який спосіб, прямо не дозволений положеннями Угоди.
5.3 Користувач не має права здійснювати будь-які не дозволені Угодою дії із Веб-порталом, зокрема, але не виключно, Користувачеві заборонено самостійно та/або із залученням третіх осіб здійснювати будь-яке не дозволене втручання у функціонал, програмний код Веб-порталу.
5.4 Під час використання Веб-порталу Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати у будь-який інший спосіб будь-які Оголошення, інформацію та/або об'єкти права інтелектуальної власності, якщо це може призвести до порушення прав третіх осіб.
5.5 Під час використання Веб-порталу Користувачеві заборонено:
- порушувати будь-які нормативно-правові акти, в тому числі, але не виключно, закони України, права третіх осіб, умови Угоди.
- розміщувати неточну, неправдиву та іншу інформацію, яка може вводити в оману інших Користувачів, а також інформацію образливого характеру;
- у формі розміщення Оголошення в розділі «Опис» вказувати контактні дані, рекламну інформацію, пропонувати послуги, реєстраційні номери автомобілів, він-коди.
- розміщувати і поширювати спам, інші масові електронні повідомлення;
- збирати інформацію про інших Користувачів;
- рекламувати будь-який зовнішній сайт, програму, товар або послугу або роботу;
- розміщувати зображення або тексти порнографічного характеру, сцени насильства, інформацію, яка спрямована на розпалювання міжнаціональної, міжрасової, міжрелігійної ворожнечі та/або ненависті, заклики до повалення державної влади, конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність держави.
5.6 Користувач гарантує, що він має всі права на матеріали та/або інформацію, що розміщується ним на Веб-порталі.
5.7 У разі висування Компанії будь-яких претензій з боку третіх осіб через порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб, всі зазначені претензії будуть врегульовані Користувачем самостійно та власним коштом, а шкода, завдана таким порушенням, буде відшкодована ним Компанії та/або третім особам у повному обсязі.
5.8 Користувач має право повідомляти Компанії (листом на електронну адресу: help@cardrive.com.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку) у разі виявлення факту порушення іншими Користувачами договірних відносин надання послуг/виконання робіт. Водночас Користувач повною мірою розуміє та погоджується з тим, що Компанія не контролює якість та строки надання послуг/виконання робіт Виконавцем, а також грошові зобов'язання Користувачів щодо надання послуг/виконання робіт, отже, Користувачі беруть на себе повну відповідальність і всі ризики щодо наявних між ними договірних відносин надання послуг/виконання робіт.
5.9 Із будь-якими скаргами та/або пропозиціями щодо функціонування Веб-порталу, а також для вирішення технічних проблем щодо користування Послугами Користувач може звернутися до Адміністрації Компанії, надіславши лист на електронну адресу: help@cardrive.com.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку.
5.10 Користувачам Веб-порталу, включаючи незареєстрованих, забороняється завантажувати, копіювати, на будь-які носії бази даних Веб-порталу, копіювати та здійснювати будь-яку обробку персональних даних Користувачів, включаючи па́рсинг (англ. – parsing - синтаксичний аналіз).
5.11 Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншу конфіденційну інформацію. Компанія не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем його логіну та/або пароля та за наслідки розкриття логіну та/або пароля, інших особистих даних третім особам з причин, що не залежать від Компанії. Це положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату користувачем конфіденційної інформації про особисті дані без його волі.
5.12 Гарантії користувача
Компанія зобов'язується не використовувати конфіденційні, в тому числі персональні дані Користувача, отримані в процесі реєстрації профілю на Веб-порталі, а також у процесі користування Послугами, з метою, не передбаченою Угодою, додатками до неї.
Компанія під час обробки конфіденційної інформації керується чинним законодавством, Угодою, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1 Веб-портал є єдиним цілісним електронним інформаційним комплексом, який є об’єктом авторського права та до складу якого входять об'єкти інтелектуальної власності, які згідно із законодавством України можуть охоронятися самостійно або в сукупності з іншими об'єктами: комп'ютерна програма (програмний код), бази даних, знаки для товарів і послуг (торгові марки), графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Веб-порталу, принцип дії веб-порталу (алгоритм). Вказані елементи пов’язані між собою і структуровані у межах адреси веб-порталу в мережі Інтернет - https://cardrive.com.ua. Усі права інтелектуальної власності на веб-портал загалом та його окремі елементи належать Компанії..
6.2 Графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Веб-порталу є результатом творчої художньої діяльності в сфері художнього конструювання та охороняється відповідно до законодавства України.
6.3 Усі права інтелектуальної власності на Веб-портал та його складові частини належать Компанії та охороняються зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також іншими нормативно-правовими актами та відповідними міжнародними угодами та конвенціями.
6.4 Користувачеві заборонено використовувати Веб-портал та/або його складові частини будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб.
6.5 Будь-яке використання розміщених на Веб-порталі об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення Веб-порталу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об'єктів) без дозволу Компанії або іншого належного правовласника є незаконним та може бути підставою для судового позову та притягнення порушників до відповідальності відповідно до законодавства України.
6.6 Категорично забороняється створювати Інтернет-сервіси, - сайти, - портали, які візуально та функціонально будуть ідентичними Веб-порталу та створюватимуть (можуть створити) у Користувачів враження, що вони використовують Веб-портал Компанії. У разі створення подібного або ідентичного Інтернет/Веб-порталу та отримання комерційної вигоди від його використання, всі кошти, отримані внаслідок таких дій, мають бути перераховані на рахунок Компанії.
6.7 Право використання Веб-порталу обмежується правом Користувача користуватися його властивостями в межах функціонального призначення і не передбачає можливості використовувати Веб-портал або окремі його елементи у будь-який інший спосіб, ніж це передбачено Угодою.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
7.1 Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що:
7.1.1 Компанія не є організатором та/або ініціатором угод між Користувачами. Усі правочини укладаються безпосередньо між Користувачами.
7.1.2 Компанія не є учасником правочинів між Користувачами, а Веб-портал є виключно інформаційною платформою. Жодне положення цієї Угоди не може тлумачитися як встановлення між Компанією та Користувачами відносин спільної діяльності, трудових відносин та будь-яких інших відносин, безпосередньо не визначених Угодою.
7.1.3 Компанія не бере участі у спорах (зокрема судових) між Користувачами Веб-порталу.
7.2 Послуги Компанії надаються «такими, як вони є». Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що невідповідність результату надання Послуг Компанією очікуванням Користувача не свідчить про неналежне надання таких Послуг Компанією.
7.3 Компанія не несе відповідальності за виконання зобов'язань Користувачами один перед одним та/або перед третіми особами, отже, Компанія не несе відповідальності за шкоду (збитки) будь-якого характеру, завдані Користувачам будь-якими третіми особами під час використання та/або через використання Веб-порталу.
7.4 Компанія не несе відповідальності за відповідність законодавству України та очікуванням Користувача дій продавців і покупців автомобілів. Якість, безпека, законність та відповідність дій продавців і покупців автомобілів перебуває поза контролем Компанії.
7.5 Усі розрахунки за куплений/проданий автомобіль відбуваються між Користувачами, без залучення Компанії, отже, факт неотримання Користувачем належної йому оплати від покупця автомобіля не свідчить про неналежне надання Послуг Компанією.
7.6 Компанія не несе відповідальності за матеріали, відомості, інформацію, що розміщуються Користувачами на Веб-порталі.
7.7 У разі виникнення претензій у Користувачів один до одного, вони зобов'язуються висувати такі претензії самостійно, без залучення Компанії, а також звільняють Компанію від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій щодо відшкодування шкоди, збитків, витрат тощо, які виникли внаслідок таких претензій.
7.8 Користувач самостійно в повному обсязі несе відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням Веб-порталу. Користувач, використанням Веб-порталу, підтверджує своє усвідомлення того, що його контрагент може розміщувати на Веб-порталі неправдиву/неточну інформацію та/або видавати себе за іншу особу, через що Користувач має бути обережним і діти раціонально в ході використання Веб-порталу.
7.9 Компанія не несе відповідальності за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Веб-портал, за відсутність можливості користування Веб-портал через причини, що не залежать від Компанії, а також внаслідок порушення Користувачем умов Угоди.
7.10 У разі виникнення будь-яких несправностей, збоїв у роботі Веб-порталу Компанія вживатиме всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Водночас Користувач погоджується, що використання Веб-порталу може бути обмежено через випадкові технічні помилки, внаслідок дії обставин непереборної сили та/або з інших причин, які не залежать від Компанії.
7.11 Компанія не гарантує функціонування Веб-порталу на конкретних пристроях (апаратах). Користувач самостійно несе відповідальність за придбання та оновлення сумісної апаратури та пристроїв, необхідних для належного отримання Послуг Компанії, а також для можливості використання будь-яких оновлень Веб-порталу.
7.12 Компанія не несе відповідальності за можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів або третіх осіб, завдані внаслідок використання або неможливості використання Веб-порталу та Послуг.
7.13 Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів або третіх осіб, які порушують чинне законодавство України.
7.14 Компанія не несе відповідальності за інформацію та матеріали, що розміщуються Користувачами на Веб-порталі.
7.15 Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені від імені Користувача під час використання Веб-порталу.
7.16 Бездіяльність з боку Компанії у разі порушення Користувачем умов Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів для захисту своїх інтересів у майбутньому, а також у будь-якому разі не свідчить про відмову Компанії від своїх прав у разі вчинення Користувачем аналогічних порушень у майбутньому.

8. ОПЛАТА ПОСЛУГ КОМПАНІЇ КОРИСТУВАЧАМИ
8.1 Частина Послуг є платною.
8.2 Можливість скористатися платною Послугою Користувач отримує за умови здійснення оплати, відповідно до умов, описаних на Веб-порталі.
8.3 Дилери мають право користуватися Послугами за умови оформлення і оплати підписки на 1 (один) місяць.
Інші Користувачі можуть оплачувати окремі Послуги безпосередньо перед початком використання окремої Послуги.
8.4 Для здійснення оплати за Послугу, Користувачу необхідно «клікнути» на «кнопку» Веб-портала «Оплатити» на відповідній сторінці Веб-порталу, після чого відбувається автоматичне переведення Користувача на сайт платіжної системи (відкриття відповідної Інтернет-сторінки платіжної системи «Fondy.ua»), на якій Користувач має можливість здійснювати оплату за користування Веб-порталом. Оплата провадиться з дотриманням правил платіжної системи «Fondy.ua».
8.5 За умови оформлення місячної підписки, оплата списується із зазначеного Користувачем карткового банківського рахунку автоматично, у перший день кожного місяця використання Веб-порталу на умовах описаних на Веб-порталі у розмірі оплати за 1 (один) місяць користування Послугами.
Після успішного списання коштів з карткового рахунку Користувача дія місячної підписки триває на 1 (один) місяць. Відповідний місяць використання користування Послугами обчислюється з моменту списання з карткового рахунку Користувача оплати за такий місяць.
Якщо спроба автоматичного списання чергової місячної оплати була безуспішною, то до моменту списання такої оплати, у профілі Користувача блокується можливість користуватися Послугами та залишаються доступними розділи: «Профіль виконавця» з можливістю його редагування та доступ до функцій Веб-порталу, які надаються безоплатно.
8.6 Правила повернення коштів
8.6.1 Списана з карткового рахунку Користувача оплата за Послуги переходить у власність Компанії та Користувачеві не повертається.
8.6.2 Якщо Користувач не використовує Послуги на умовах місячної підписки протягом оплаченого періоду часу (незалежно від причин такого не використання), оплата за Послуги Користувачеві не повертається. При цьому у Користувача залишається доступ до функцій Веб-порталу, які надаються безоплатно.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Усі спори та розбіжності, що виникають під час виконання Угоди або у зв'язку з ним, вирішуються за допомогою переговорів між Компанією та Користувачем. Претензії Користувача розглядаються Компанією за умови їх викладення у письмовій формі та направлення Компанії протягом 1 місяця від дня виникнення підстав для заявлення претензії. У разі заявлення претензії з порушенням зазначеного строку Компанія залишає за собою право відмовити у розгляді та задоволенні такої претензії.
9.2 У разі неможливості досягти згоди за допомогою переговорів спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9.3 Будь-яка комунікація між Компанією та Користувачами здійснюється електронною поштою з використанням зареєстрованих електронних адрес сторін або за допомогою форми зворотного зв'язку. Зареєстрованою електронною адресою Компанії є help@cardrive.com.ua.
9.4 Якщо внаслідок певної причини будь-які умови Угоди будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність решти умов Угоди.
9.5 Ця Угода, додатки до неї та відносини між Компанією та Користувачами регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Угодою та/або додатками до неї, регулюються положеннями чинного законодавства України.