ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИ ДАНИХ

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») є невід'ємною частиною Угоди із користувачем Веб-порталу (далі – «Угода») та діє одночасно з ним. Терміни та поняття, що використовуються в цій Політиці, аналогічні термінам та поняттям, що використовуються в Угоді. Ця Політика визначає порядок обробки Конфіденційної інформації Компанією та поширюється на всіх Користувачів Веб-порталу. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах та у порядку, визначених цією Політикою, Законом України «Про захист персональних даних», іншим відповідним законодавством України. Використовуючи Веб-портал, Користувач погоджується з цією Політикою та дає свою однозначну згоду на збирання, накопичення, зберігання, обробку, видалення Конфіденційної інформації, включаючи свої персональні дані, що є обов'язковою умовою для користування Веб-порталом. У разі незгоди Користувача з умовами Політики Користувач зобов'язаний припинити користування Веб-порталом. Конфіденційною інформацією в розумінні цієї Політики є будь-яка інформація про Користувача (включаючи персональні дані), яку отримує Компанія безпосередньо від Користувача та/або у зв'язку з використанням Користувачем Веб-порталу (далі - «Конфіденційна інформація»). Обробкою Конфіденційної інформації є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Компанією з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з Конфіденційною інформацією, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Конфіденційної інформації.
Компанія здійснює обробку наступної Конфіденційної інформації:
1. Дані, які Користувач надає самостійно шляхом здійснення реєстрації на Веб-порталі та користуючись послугами Веб-порталу: 1.1. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профілю (включає прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, особисте фото (за бажанням)). 1.2. Інформація, що надається Користувачем при розміщенні на Веб-порталі Оголошення (технічні характеристики автомобіля, фото автомобіля, історія автомобіля тощо). Користувачі гарантують, що надані ними особисті дані є правдивими та актуальними. Користувачі несуть повну відповідальність, у тому числі цивільну, адміністративну, а також кримінальну за всю інформацію, надану (розміщену) ними під час реєстрації особистого профілю на Веб-порталі та користування Послугами. Користувач повинен повністю розуміти і самостійно оцінювати всі ризики у зв'язку з наданням (розкриттям) відповідної інформації. Користувач несе повну відповідальність за всю та будь-яку інформацію, яка розміщується ним/надається для розміщення в особистому профілі, включаючи контактні дані. Користувач усвідомлює і погоджується, що така інформація (включно з контактними даними) є відкритою для необмеженої кількості осіб, таким чином будь-яка третя особа може отримати доступ до такої інформації. Компанія в жодному разі не несе відповідальності за наслідки надання Користувачем інформації про себе в особистому профілі для загального доступу до необмеженого кола осіб.
2. Дані, які Компанія отримує у зв'язку зі зверненнями Користувачів: 2.1. звернення за наданням технічної підтримки, звернення зі скаргами на інших Користувачів, надання відгуків, оцінок іншим Користувачам тощо.
3. Інформація, що генерується при користуванні Веб-порталом: 3.1. унікальний набір букв і чисел (наприклад, ID546787), який Веб-портал присвоює при реєстрації на Веб-порталі (Ідентифікатор Користувача), інформація про місцезнаходження Користувача, інформація про використання Веб-порталу (в т.ч. дата та час використання), статус Користувача (перебування в режимі онлайн або офлайн, інший статус), використані функції Веб-порталу, збої в роботі Веб-порталу тощо). Обробка такої інформації необхідна для належної роботи Веб-порталу та його оптимізації.
4. Інформація про пристрій Користувача, з якого здійснюється користування Веб-портоалом, зокрема, але не лише IP-адреса, файли cookie, програмне забезпечення, унікальні ідентифікатори пристрою, серійні номери пристрою. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, у порядку та обсязі, необхідному для належного функціонування Веб-порталу та належного надання Послуг Компанії, зокрема з метою: реєстрації Користувачів; ідентифікації, авторизації Користувачів; забезпечення належного функціонування Веб-порталу; пошуку та аналізу причин можливих помилок у роботі Веб-порталу; забезпечення зв'язку між Компанією та Користувачами, в т.ч. з метою технічної підтримки, інформування Користувачів про оновлення Послуг, реагування на запити Користувачів; забезпечення зв'язку Користувачів між собою; аналізу статистики використання Веб-порталу та оцінки інтересу до Веб-порталу; покращення якості та зручності використання Веб-порталу; забезпечення дотримання умов Угоди, включаючи боротьбу з шахрайством та некоректною поведінкою Користувачів.
Використання файлів cookie: Коли Користувач відвідує Веб-портал, деякі його дані збираються автоматично за допомогою файлів cookie. Файл cookie - це невеликий фрагмент даних, який зберігається сайтом, додатком чи іншою платформою на комп'ютері, планшеті, смартфоні або іншому девайсі Користувача і який містить інформацію про історії переглядів, налаштувань або використання сайту. На Веб-порталі використовуються такі види файлів cookie: Технічні файли cookie (необхідні) Ці файли забезпечують використання Веб-порталу та його функціоналу. Ці файли служать для ідентифікації даних або сеансу, контролю безпеки. Вони забезпечують можливість переглядати розділи з обмеженим доступом (профіль для зареєстрованих Користувачів), оформляти замовлення, здійснювати оплату. Це, зокрема, Ідентифікатор Користувача, ім’я Користувача, його електронна пошта і номер телефону, обрана мова користувацьгого інтерфейсу. Такі файли cookie обробляються на Веб-порталі на підставі договору з Користувачем. Щоб гарантувати Користувачу доступ до Веб-порталу або надання Послуги, такі файли cookie завантажуються за замовчуванням. Також в цю категорію входять файли cookie, які дозволяють запам'ятовувати додаткові налаштування на Веб-порталі, які вибрав Користувач. Наприклад, Користувач може налаштувати потрібну мову, кількість результатів пошуку на сторінці, зовнішній вигляд і т.д. Кожен сеанс Користувача буде відповідати обраним ним налаштуванням на пристрої. Аналітичні файли cookie Ці файли дозволяють Веб-порталу контролювати кількість Користувачів, відвідуваність розділів Веб-порталу та взаємодії з нею, виконувати статистичний аналіз з метою поліпшення Веб-порталу. Аналітичні файли cookie обробляються на підставі згоди Користувача. Рекламні файли cookie Ці файли зберігають інформацію про історію використання Користувачем Веб-порталу. Такі файли використовуютсья для показу рекламних оголошень і рекомендацій від партнерів Веб-порталу, які можуть зацікавити Користувача. Рекламні cookie використовуються на Веб-порталі лише на підставі згоди Користувача.
Користувач при обробці його персональних даних, зокрема, має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки; отримувати інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані; доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти обґрунтовані вимоги Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти обґрунтовані вимоги Компанії щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, не наданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або мають негативний вплив на честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних; відкликати згоду на обробку персональних даних (у такому разі обробка персональних даних до відкликання вважається правомірною).
Компанія використовує різноманітні інструменти захисту Конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу чи розголошення, зокрема, але не виключно: призначає відповідальних осіб за організацію обробки конфіденційної інформації; забезпечує збереження носіїв конфіденційної інформації; встановлює правила доступу до конфіденційної інформації; використовує засоби захисту Конфіденційної інформації, необхідні для запобігання несанкціонованому доступу до Конфіденційної інформації; забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації та вжиття відповідних заходів. При цьому Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій та не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили неправомірний доступ до Конфіденційної інформації.
Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримувати несанкціонований доступ до особистого профілю Користувача, до персональних та інших даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом. Компанія не несе відповідальності у випадку, коли доступ до Конфіденційної інформації Користувача та/або його особистого профілю було отримано третіми особами внаслідок введення Користувача в оману чи іншим злочинним шляхом.
Компанія залишає за собою право використовувати конфіденційну інформацію, у т.ч. надавати її третім особам без повідомлення про це Користувача у зв'язку з: розслідуванням порушень законодавства та (або) будь-яких порушень правил користування Веб-порталом шляхом передачі правоохоронним органам на законну вимогу останніх щодо передачі таких даних; вирішенням конфліктів та судових спорів, у разі отримання запиту, що має правове обґрунтування; боротьби з шахрайством; захист прав, власності або безпеки Компанії, інших Користувачів. Компанія може надавати Конфіденційну інформацію Користувачів без повідомлення про це Користувачів на запит компетентних органів, оформлених у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Компанія залишає за собою право надавати Конфіденційну інформацію без повідомлення про це Користувачів афілійованим особам Компанії та іншим довіреним третім особам (в тому числі платіжним системам) для обробки такої Конфіденційної інформації від імені Компанії, які мають на такі дії відповідні повноваження, зокрема, але не лише на підставі довіреності. Така обробка здійснюється відповідно до інструкцій Компанії та цієї Політики. Приймаючи умови цієї Політики, Користувач дає свою згоду на обробку Конфіденційної інформації третіми особами на умовах цього пункту.
У разі продажу або реорганізації бізнесу Компанії, внаслідок чого Компанія передасть Веб-портал новому власнику, Конфіденційна інформація Користувачів може бути передана такому новому власнику без попередження Користувачів з метою забезпечення безперервності функціонування Беб-порталу. Компанія зберігає Конфіденційну інформацію Користувачів на захищених серверах, розміщених в Україні. Компанія зберігає Конфіденційну інформацію Користувачів стільки часу, скільки вона необхідна для надання Послуг або до дня отримання від Користувача вимоги про її видалення. Видалення Конфіденційної інформації на запит Користувача, отриманого з використанням інструментів Веб-порталу, автоматично передбачає припинення Угоди про надання послуг та деактивацію особистого профілю Користувача (припинення реєстрації). Конфіденційна інформація видаляється за винятком її частини, яка була публічно оприлюднена самим Користувачем у процесі користування Послугами. У разі видалення особистого профілю Користувача, Користувач втрачає можливість використовувати Веб-портал через особистий профіль, який було видалено.
Користувачі зобов'язані усвідомлювати, що при переході за деякими посиланнями, розміщеними на Веб-порталі, вони можуть бути перенаправлені на сервіси, додатки, сайти третіх осіб, де обробка Конфіденційної інформації знаходиться поза контролем Компанії. У такому разі будуть застосовуватись політики конфіденційності та правила обробки персональних даних таких третіх осіб, за які Компанія не несе жодної відповідальності.
Компанія має право надсилати Користувачеві інформаційні повідомлення та будь-яку іншу інформацію щодо функціонування Веб-порталу шляхом надсилання push-повідомлень та/або повідомлень на зареєстровану адресу електронної пошти/зареєстрований номер мобільного телефону Користувача. Користувач має право відмовитись від таких повідомлень у налаштуваннях особистого профілю або за посиланням у відповідному повідомленні або звернувшись із відповідною вимогою на адресу електронної пошти help@cardrive.com.ua
До відносин між Користувачами та Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики, застосовується законодавство України, зокрема Закон України «Про захист персональних даних» та інші міжнародні нормативно-правові акти, які ратифіковані Верховною Радою України та набрали чинності.
Компанія залишає за собою право у будь-який час оновлювати цю Політику без необхідності попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набуває юридичної сили з моменту її розміщення на Веб-порталі. Користувач зобов'язаний стежити за актуальними редакціями Політики. Якщо Користувач не погоджується із внесеними змінами, Користувач зобов'язаний негайно припинити користування Веб-порталом. Факт продовження користування Веб-порталом є підтвердженням згоди Користувача з редакцією Політики.
З питаннями, коментарями та скаргами у зв'язку з опрацюванням Компанією Конфіденційної інформації і персональних даних, а також для видалення профілю Користувача, можна звернутися шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної пошти help@cardrive.com.ua.
Редакція Політики конфіденційності станом на 28.02.2024 р.