POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Această Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor Personale (în continuare "Politica") este parte integrantă a Acordului cu utilizatorul Portalului web (în continuare "Acord") și este în vigoare în același timp cu acesta. Termenii și noțiunile utilizate în această Politică sunt analogi termenilor și noțiunilor utilizate în Acord. Această Politică stabilește modul în care Compania procesează Informațiile Confidențiale și se aplică tuturor Utilizatorilor Portalului web. Compania procesează Informațiile Confidențiale în limitele și în conformitate cu procedurile stabilite în această Politică, Legea Ucrainei "Cu privire la protecția datelor personale" și alte legi relevante ale Ucrainei. Prin utilizarea Portalului web, Utilizatorul este de acord cu această Politică și își exprimă consimțământul explicit pentru colectarea, acumularea, stocarea, procesarea, ștergerea Informațiilor Confidențiale, inclusiv a datelor personale, care este o condiție obligatorie pentru utilizarea Portalului web. În caz de neacordare a Utilizatorului cu termenii Politicii, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea Portalului web. Informațiile Confidențiale, în sensul acestei Politici, sunt orice informații despre Utilizator (inclusiv date personale) pe care Compania le primește direct de la Utilizator și/sau în legătură cu utilizarea de către Utilizator a Portalului web (în continuare - "Informațiile Confidențiale"). Procesarea Informațiilor Confidențiale constă în orice acțiune (operație) sau ansamblu de acțiuni (operații) efectuate de Companie cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea acestor mijloace, cu Informațiile Confidențiale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (distribuirea, furnizarea, accesul), anonimizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea Informațiilor Confidențiale.
Compania procesează următoarele Informații Confidențiale:
1. Datele pe care Utilizatorul le furnizează independent prin înregistrarea pe Portalul web și utilizarea serviciilor acestuia: 1.1. Informațiile furnizate de Utilizator pentru înregistrarea profilului personal (inclusiv numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, fotografia personală (opțional)). 1.2. Informațiile furnizate de Utilizator în momentul plasării Anunțurilor pe Portalul web (caracteristicile tehnice ale vehiculului, fotografia vehiculului, istoricul vehiculului etc.). Utilizatorii garantează că datele personale furnizate de ei sunt adevărate și actualizate. Utilizatorii poartă întreaga răspundere, inclusiv cea civilă, administrativă și penală, pentru toate informațiile furnizate (plasate) de ei în timpul înregistrării profilului personal pe Portalul web și utilizarea Serviciilor. Utilizatorul trebuie să înțeleagă în întregime și să evalueze independent toate riscurile asociate furnizării (dezvăluirii) informațiilor relevante. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru toate și orice informații furnizate de el/ei pentru a fi plasate în profilul personal, inclusiv datele de contact. Utilizatorul înțelege și este de acord că aceste informații (inclusiv datele de contact) sunt publice pentru un număr nelimitat de persoane, astfel încât orice terță parte poate accesa astfel de informații. Compania nu își asumă sub nicio formă răspunderea pentru consecințele furnizării de către Utilizator a informațiilor despre sine în profilul personal pentru acces public de către un cerc nelimitat de persoane.
2. Datele pe care Compania le primește în legătură cu solicitările Utilizatorilor: 2.1. Solicitările pentru furnizarea de asistență tehnică, reclamațiile la adresa altor Utilizatori, furnizarea de feedback, evaluările altor Utilizatori etc.
3. Informația generată în timpul utilizării Portalului web: 3.1. Un set unic de litere și cifre (de exemplu, ID546787), pe care Portalul web îl atribuie la înregistrare (Identificatorul Utilizatorului), informații despre locația Utilizatorului, informații despre utilizarea Portalului web (inclusiv data și ora utilizării), statusul Utilizatorului (online sau offline, alt status), funcțiile utilizate ale Portalului web, erorile de funcționare ale Portalului web etc. Procesarea acestor informații este necesară pentru buna funcționare și optimizarea Portalului web.
4. Informații despre dispozitivul Utilizatorului utilizat pentru utilizarea Portalului web, inclusiv, dar fără a se limita la, adresa IP, fișierele cookie, software-ul, identificatorii unici ai dispozitivului, numerele de serie ale dispozitivului. Compania procesează Informațiile Confidențiale în limitele stabilite de legislația în vigoare din Ucraina, în modul și în măsura necesară pentru funcționarea corespunzătoare a Portalului web și furnizarea adecvată a Serviciilor Companiei, inclusiv în scopul: înregistrării Utilizatorilor; identificării și autentificării Utilizatorilor; asigurării bunei funcționări a Portalului web; căutării și analizei cauzelor posibilelor erori în funcționarea Portalului web; asigurării comunicării dintre Companie și Utilizatori, inclusiv în scopul asistenței tehnice, informării Utilizatorilor despre actualizările Serviciilor, răspunsului la solicitările Utilizatorilor; asigurării comunicării între Utilizatori; analizei statisticii utilizării Portalului web și evaluării interesului pentru Portalul web; îmbunătățirii calității și confortului utilizării Portalului web; asigurării respectării condițiilor Acordului, inclusiv combaterea fraudei și a comportamentului necorespunzător al Utilizatorilor.
Utilizarea fișierelor cookie: Când Utilizatorul vizitează Portalul web, unele dintre datele sale sunt colectate automat prin utilizarea fișierelor cookie. Fișierul cookie este un mic fragment de date stocat de către un site web, o aplicație sau altă platformă pe computerul, tableta, smartphone-ul sau alt dispozitiv al Utilizatorului și care conține informații despre istoricul navigării, setările sau utilizarea site-ului. Pe Portalul web sunt utilizate următoarele tipuri de fișiere cookie: Fișiere cookie tehnice (necesare) Aceste fișiere asigură utilizarea Portalului web și funcționalitatea sa. Acestea servesc pentru identificarea datelor sau a sesiunii, controlul securității. Ele permit vizualizarea secțiunilor cu acces restricționat (profil pentru Utilizatorii înregistrați), plasarea comenzilor, efectuarea plăților. Acestea includ, în special, Identificatorul Utilizatorului, numele Utilizatorului, adresa de e-mail și numărul de telefon, limba selectată pentru interfața utilizatorului. Aceste fișiere cookie sunt procesate pe Portalul web pe baza acordului cu Utilizatorul. Pentru a garanta Utilizatorului accesul la Portalul web sau furnizarea Serviciului, aceste fișiere cookie sunt descărcate în mod implicit. În această categorie intră și fișierele cookie care permit memorarea setărilor suplimentare pe Portalul web selectate de către Utilizator. De exemplu, Utilizatorul poate seta limba dorită, numărul de rezultate de căutare pe pagină, aspectul exterior etc. Fiecare sesiune a Utilizatorului va corespunde setărilor selectate de el pe dispozitiv. Fișiere cookie analitice Aceste fișiere permit Portalului web să monitorizeze numărul de Utilizatori, accesibilitatea secțiunilor Portalului web și interacțiunea cu acesta, efectuând o analiză statistică în vederea îmbunătățirii Portalului web. Fișierele cookie analitice sunt procesate pe baza consimțământului Utilizatorului. Fișiere cookie de publicitate Aceste fișiere stochează informații despre istoricul utilizării de către Utilizator a Portalului web. Acestea sunt utilizate pentru afișarea de reclame și recomandări de la partenerii Portalului web care ar putea interesa Utilizatorul. Fișierele cookie de publicitate sunt utilizate pe Portalul web doar pe baza consimțământului Utilizatorului.
Utilizatorul, în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal, are dreptul: să cunoască sursele de colectare, locația datelor sale cu caracter personal, scopul prelucrării acestora; să primească informații despre condițiile de acces la datele sale cu caracter personal, inclusiv informații despre terții cărora le sunt transferate datele personale; accesul la datele sale cu caracter personal; să primească, în termen de cel mult treizeci de zile calendaristice de la data primirii solicitării, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, un răspuns privind dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, precum și să primească conținutul acestor date cu caracter personal; să prezinte solicitări motivate Companiei cu privire la refuzul de a prelucra datele sale cu caracter personal; să prezinte solicitări motivate Companiei pentru modificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, dacă aceste date sunt prelucrate ilegal sau sunt inexacte; să-și protejeze datele cu caracter personal împotriva prelucrării ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii, deteriorării ca urmare a unei ascunderi intenționate, neoficiale sau tardive, precum și împotriva divulgării unor informații inexacte sau care afectează negativ onoarea, demnitatea și reputația comercială a unei persoane fizice; să aplice mijloace de protecție juridică în cazul încălcării legislației privind protecția datelor cu caracter personal; să retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal până la retragerea consimțământului este considerată legală).
Compania utilizează diverse instrumente de protecție a Informațiilor Confidențiale împotriva accesului sau divulgării neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la: desemnează persoane responsabile pentru organizarea prelucrării informațiilor confidențiale; asigură păstrarea suporturilor informațiilor confidențiale; stabilește reguli de acces la informațiile confidențiale; utilizează mijloace de protecție a Informațiilor Confidențiale necesare pentru prevenirea accesului neautorizat la Informațiile Confidențiale; asigură identificarea faptelor de acces neautorizat la Informațiile Confidențiale și întreprinderea măsurilor corespunzătoare. În același timp, Compania nu furnizează și nu poate furniza nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acțiunile terților care au efectuat acces neautorizat la Informațiile Confidențiale.
Utilizatorul recunoaște că în caz de neglijență din partea sa în ceea ce privește securitatea și protecția datelor sale cu caracter personal și datele sale de autentificare, terții pot obține acces neautorizat la profilul personal al Utilizatorului, la datele personale și alte date ale Utilizatorului. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate de un astfel de acces. Compania nu își asumă responsabilitatea în cazul în care accesul la Informațiile Confidențiale ale Utilizatorului și/sau la profilul său personal a fost obținut de terți ca urmare a inducerii în eroare a Utilizatorului sau a altor mijloace ilegale.
Compania își rezervă dreptul de a utiliza Informațiile Confidențiale, inclusiv de a le furniza terților fără notificare prealabilă a Utilizatorului, în legătură cu: investigarea încălcărilor legislației și/sau a oricăror încălcări ale regulilor de utilizare a Portalului web prin transferul informațiilor la solicitarea legală a autorităților de aplicare a legii; soluționarea conflictelor și disputelor juridice, în cazul primirii unei solicitări cu fundament legal; combaterea fraudei; protejarea drepturilor, proprietății sau securității Companiei, altor Utilizatori. Compania poate furniza Informațiile Confidențiale ale Utilizatorilor fără notificare prealabilă a Utilizatorilor la cererea autorităților competente conform procedurilor stabilite de legislația în vigoare din Ucraina.
Compania își rezervă dreptul de a furniza Informațiile Confidențiale fără notificare prealabilă a Utilizatorilor entităților afiliate ale Companiei și altor terțe părți de încredere (inclusiv sistemelor de plată) pentru procesarea Informațiilor Confidențiale în numele Companiei, care au competențele corespunzătoare pentru astfel de acțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la, pe baza unui mandat. Astfel de procesări se efectuează conform instrucțiunilor Companiei și a acestei Politici. Prin acceptarea termenilor acestei Politici, Utilizatorul își dă consimțământul pentru procesarea Informațiilor Confidențiale de către terțe părți în conformitate cu această prevedere.
În cazul vânzării sau reorganizării afacerii Companiei, ca rezultat al căruia Compania va transfera Portalul web unui nou proprietar, Informațiile Confidențiale ale Utilizatorilor pot fi transferate acestui nou proprietar fără notificarea Utilizatorilor, în scopul asigurării continuității funcționării Portalului web. Compania păstrează Informațiile Confidențiale ale Utilizatorilor pe servere securizate, situate în Ucraina. Compania păstrează Informațiile Confidențiale ale Utilizatorilor pe cât este necesar pentru furnizarea Serviciilor sau până la data primirii cererii de ștergere din partea Utilizatorului. Ștergerea Informațiilor Confidențiale la cererea Utilizatorului, primită prin intermediul instrumentelor Portalului web, implică automat încetarea Acordului privind furnizarea serviciilor și dezactivarea profilului personal al Utilizatorului (încetarea înregistrării). Informația Confidențială este ștearsă cu excepția părții care a fost făcută publică de către Utilizator în procesul utilizării Serviciilor. În cazul ștergerii profilului personal al Utilizatorului, acesta pierde posibilitatea de a utiliza Portalul web prin profilul personal care a fost șters.
Utilizatorii trebuie să înțeleagă că la accesarea anumitor linkuri de pe Portalul web, aceștia pot fi redirecționați către servicii, aplicații, site-uri web ale terților, unde procesarea Informațiilor Confidențiale este în afara controlului Companiei. În acest caz, se aplică politicile de confidențialitate și regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale acestor terțe părți, pentru care Compania nu își asumă nicio responsabilitate.
Compania are dreptul să trimită Utilizatorului mesaje informative și orice altă informație legată de funcționarea Portalului web prin trimiterea de notificări push și/sau mesaje la adresa de e-mail înregistrată/numărul de telefon mobil înregistrat al Utilizatorului. Utilizatorul are dreptul să refuze astfel de notificări în setările profilului personal sau printr-un link din notificarea corespunzătoare sau prin trimiterea unei cereri corespunzătoare la adresa de e-mail help@cardrive.com.ua.
În relațiile dintre Utilizatori și Companie, care decurg din aplicarea Politicii, se aplică legislația Ucrainei, în special Legea Ucrainei "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal" și alte acte normative internaționale ratificate de Rada Supremă a Ucrainei și care au intrat în vigoare.
Compania își rezervă dreptul de a actualiza această Politică în orice moment fără a notifica Utilizatorul în prealabil. Noua versiune a Politicii devine efectivă din momentul publicării sale pe Portalul web. Utilizatorul este obligat să urmărească versiunile actuale ale Politicii. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu modificările efectuate, acesta este obligat să înceteze imediat utilizarea Portalului web. Continuarea utilizării Portalului web constituie acceptarea de către Utilizator a versiunii Politicii.
Pentru întrebări, comentarii și reclamații legate de prelucrarea de către Companie a Informațiilor Confidențiale și a datelor cu caracter personal, precum și pentru ștergerea profilului Utilizatorului, puteți contacta prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail help@cardrive.com.ua.
Versiunea Politicii de confidențialitate la data de 28.02.2024.